Masterclass

Management en leiderschap voor healthcare professionals

The Institute, het kennisplatform van hict stelt voor: management- en leiderschapstraining voor healthcare professionals.

Waarom?

  • Het managen en het leiden van een ziekenhuis(netwerk) met zijn diensten is een boeiende uitdaging. Betere management- en leiderschapskennis & -vaardigheden leiden tot betere samenwerking binnen het ziekenhuis, en tussen het ziekenhuis, haar patiënten en andere stakeholders, met betere resultaten tot gevolg. Daarnaast zien we dat investeren in opleiding positief is voor het werkgeversimago van het ziekenhuis.
  • Veel healthcare professionals hebben interesse in management en leiding geven maar twijfelen als deze taak hen zal liggen. Anderen vervullen al een leidinggevende rol maar hebben behoefte aan verdieping of actualisatie van hun kennis en vaardigheden.

Wat?

  • We bieden een masterclass management en leiderschap op maat van de healthcare professional, en onmiddellijk bruikbaar in de dagelijkse ziekenhuispraktijk.
  • Deze masterclass behandelt vijf belangrijke management topics: strategisch management, financieel management, people management, kwaliteitsmanagement en innovatiemanagement.
  • De doelgroep bestaat uit healthcare professionals met enige ervaring, bijvoorbeeld: (kandidaat)-diensthoofden, (kandidaat-)leden medische raad of werkgroepen, leden van het ziekenhuismanagement of – staf, andere geïnteresseerden.

Hoe?

  • Een zeer flexibel formaat: keuze van topics, aantal sessies per topic met een aanbevolen minimum van 2 sessies per topic, welke combinatie van peer learning, intervisie, doceren, voorbeelden en oefeningen.
  • De docenten zijn experten op hun domein en hebben ervaring in de gezondheidssector en/of de ziekenhuiswereld.
  • De trainingsessies zijn interactief, to the point, en gericht op toepasbaarheid.
  • Het kan ingericht worden voor een ziekenhuis, een ziekenhuisnetwerk of -fusie, voor een artsenassociatie, als open opleiding.
  • Ook flexibel qua locatie: “in company” in te richten of op locatie.

Tip

De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille en erkenning voor accreditatie kan aangevraagd worden

We werken dit graag verder met u uit!

U kan contact opnemen met Stephanie Devisscher op 050 33 33 40 of via mail naar stephanie.devisscher@hict.be.

Logo Dienstverlener KMO Portefeuille Logo hict
Top